Passiv rökning är allvarligt!

Idag vet vi att det är farligt med passiv rökning. Att utstå rök från en annan person kallas för passiv rökning det leder till några dödsfall varje år. Det här är skrämmande att tänka på för det kan ju vara svårt att göra något åt det faktum att folk i ens omgivning röker.

e

Även utomhus kan man bli drabbad, det leder sedan till symptom som man inte märker. Detta i varje fall då man dagligen utsätts för röken. Inte ens om man är i tredje hand går man säker.

Även om man inte tänker på det kan röken föras vidare till andra via kläderna. Om man får tobaksrök på kläderna och sedan håller ett litet barn så utsätter man detta barn för livsfara! Fler borde bli medvetna och ifrågasätta gällande lagar.

Många undrar om e cigg är farligt för andra

Många upptäcker att e-cigaretter är bättre för att hindra passiv rökning. De som undrar om e cigg ÄR farligt måste inse att det inte är som vanlig rökning. Här slipper man ju passiv rökning barn och vuxna kan skadas av, och den som röker elciggen kommer inte att skada lungor. Det finns god anledning till att betänka hur man kan komma runt passiv rökning inomhus och utomhus med den här typen av cigaretter.

Tänk på hur du påverkar andra

Passiv rökning är ingenting som rör rökarna. Vissa rökare kan känna sig förföljda och förlöjligade. Man kan bara skaka på huvudet och hoppas att någon kommer att introducera elciggen för dessa personer så att de kan fortsätta med en bättre hobby.

Alla kan behandla varandra bättre. Numera så vet vi att även parfym och starka kroppsvårdsprodukter kan leda till irritation för andra människor. Det går bättre om man bara tänker till en extra gång. Detta är också viktigt för butiks- och restaurangägare.

Det hjälper mot passiv rökning att bara spärra av vissa delar. Då kommer ju alla att få dra i sig giftet oavsett om de vill det eller inte. Butiker bör också tänka på andra starka dofter och kanske avgränsa för parfymallergiker.