Är verkligen e cigarett farligt och borde man till fullo undvika den här typen av rökning?

Det finns dem som menar att el-ciggen är lika farliga som traditionella cigarett men det är inte sant. Dock kan man säga att det finns vissa beståndsdelar i ångan från el cigg som inte är så hälsosamma, men det är ändå inte lika dåliga som vanliga cigaretter. Dessutom kan sambandet mellan formaldehyd och e-cigg ifrågasättas.

Är e cigg verkligen farligt? Det är så att många av e-cigarettens hälsorisker inte har med själva substansen att göra. Dock uppstår en fara om man byter el-cigg mot vanliga cigg. Kom dock ihåg att detta bara är en hypotes.

el

Är verkligen e cigarett farligt?

Det är inte konstigt om man undrar om el-cigg är farliga då de innehåller det cancerframkallande ämnet formaldehyd. Svaret är att det ännu inte finns tillräckligt med bevis för att så skulle vara fallet. Det tycks mer vara så att vissa intresseorganisationer vill att det ska vara så och därför så varnar man för cigaretterna istället för att poängtera fördelar med e cigg som faktiskt är belagda.

Känner du dig osäker? Ta reda på mer information om el cigg innan du börjar använda dem. Läs gärna undersökningar om el-cigaretterna men ta reda på hur undersökningarna har gjorts. Kom dessutom ihåg att skilja på de cigaretter som innehåller nikotin och de som inte gör det. Ångar man utan nikotin finns det inget beroende rapporterat.

Unga i USA brukar inte tobak i samma utsträckning om de ångar istället. E-ciggen verkar alltså leda till mindre faktisk rökning. Det är ju bra för ingen e-cigg innehåller alla de skadliga ämnen som en vanlig cigg gör.

Hur står sig el cigg i jämförelse med tobakscigaretter?

Röker du inomhus eller utomhus? Det spelar ingen roll e cigg är E-cigaretter innehåller inga tunga gifter och du blir inte sjuk av dem. Valet är givet.

E-cigg is the way to go. Det är också trevligt att el-ciggen är billigare i drift. Du spar pengar och mår bättre, kan det bli bättre.